Du er her: Forside Links Projektstøtte Nordiske fonde

Nordiske fonde

Nedenfor finder du en oversigt over vigtige nordiske fonde som yder støtte til projekter der falder ind under det nordiske kultur- og sprogsamarbejde. Centrale bidragsydere er Nordisk Kulturfond, Nordplus-programmerne og Kulturkontakt Nord.

Filmkontakt Nord
Fremmer og støtter internationaliseringen af nordiske kort- og dokumentarfilm.
Kultur- og kunstprogram
Kultur- og kunstprogrammets fremmeste mål er udvikling som skal medvirke til at forny det nordiske kultur- og kunstsamarbejde. I programmet lægges der stor vægt på formidling, såvel eksternt til publikum som internt mellem kunstnere og professionelle kulturaktører.
Kulturkontakt Nord
Kulturkontakt Nord er en stærk og innovativ nordisk kulturaktør med hele Norden som sin platform. Organisationen er en nordisk mødeplads og et nordisk kulturcenter i Finland. Den spreder kundskab om og interesse for Norden og virker som sekretariat for Nordisk Ministerråds to støtteprogrammer for kultur; Kultur- og kunstprogrammet og Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur. Organisationen er derudover kontaktpunkt for nordisk kultursamarbejde og for informationen om dette samarbejde i Norden og internationalt. Kulturkontakt Nord er en organisation under Nordisk Ministerråd.
NORDBUK
Nordisk Barne- og Ungdomskomite uddeler tilskud til organisationssamarbejde og projekter inden for ungdomsområdet.
NordForsk
Koordinerer og finansierer nordisk forskning.
Nordisk Højskolestipendium
Stipendieordningen er skabt for at øge interessen for de nordiske højskoler og styrke kendskabet til nordisk sprog og kultur.
Nordisk Kulturfond
Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand mellem de nordiske lande.
Nordisk Sommeruniversitets støtteordning
Nordisk Sommeruniversitet yder økonomisk støtte til studie- og forskningsaktiviteter.
Nordiskt översättningsstöd
Støtteordningens formål er at bidrage til flere udgivelser af kvalitetslitteratur fra Norden på andre nordiske sprog end originalsproget.
Nordplus Junior
Nordisk støtteprogram til fremme af mobilitet og netværksbygning for elever og lærere i folkeskolen og gymnasiet.
Nordplus Nordiske Sprog- og Kulturprogrammet
Nordplus Nordiske Sprog- og Kulturprogram har som mål at styrke sprogforståelsen i Norden og at stimulere interessen for, viden om og forståelse for nordiske kulturer, sprog og levevilkår.
Nordplus Rammeprogram
Nordplus Rammeprogram giver økonomisk støtte til mange typer uddannelsessamarbejde inden for livslang læring til otte nordiske og baltiske deltagerlande
Søg midler til nordisk forskning
Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) uddeler projektstøtte til NORDic COllaborative Research Projects (NORDCORP) for 2013-2016.
Handlinger tilknyttet webside
Mine værktøjer