Du er her: Forside Konferencer Konferencer 2011
Tom portlet

 

 

 

Konferencer 2011

Nordisk kulturforum om ytringsfrihed og fristedsforfattere

Nordisk kulturforum arrangerer et seminarium om temaet ”ytringsfrihed og fristedsforfattere”.

 

Seminaret finder sted 30. november – 1. december 2011 i Stockholm. Formålet med seminaret er at belyse ytringsfrihedsspørgsmål og regler for fristedsforfattere i Norden og inspirere til øget arbejde med disse spørgsmål.

 

Du kan læse mere fristedsforfattere og fribyordningen her. Mere information om seminariet følger primo oktober.

 

Hvorfor er dansk så svært!

Det danske Undervisningsministerium inviterer til en nordisk konference om nabosprogsforståelse med særligt fokus på dansk d. 30. november 2011 i København. 

 

Konferencen er en del af Nordisk Sprogkampagne der gennemføres i 2010 og 2011. Konferencen arrangeres i samarbejde med Nordisk Sprogkoordination og Dansk Sprognævn. 

 

Læs hele invitationen her.

 

Åbning af ISLEX-ordbogen

Netordboken ISLEX er nu åben for brugere. Opslagsværket er en ordbog mellem islandsk og dansk, norsk bokmål, nynorsk og svensk. I løbet af 2012 vil projektet også komme til at omfatte en islandsk-færøsk ordbog.
 
I løbet af november og december 2011 afholdes der arrangementer Reykjavik, Göteborg og København i anledning af ordbogens offentliggørelse. Arrangementerne er dog kun for inviterede deltagere.
 
Læs mere om ISLEX på 
www.islex.hi.is (islandsk)
www.islex.dk (dansk)
www.islex.no (norsk)
www.islex.se (svensk)
 

Ung i Norden - sprogkonference

Konferencen finder sted fra d. 17.-19. november på Schæffergården, Danmark. 

 

Konferencen henvender sig til lærere i grundskolen og på gymnasiet.


Unge i Norden i dag er usikre over for nabosprogene. De forstår ikke hinanden, og kan måske ikke helt forstå, hvorfor de skal kunne forstå hinanden. På sprogkonferencen vil vi dykke ned i problematikken og spørge: Hvorfor skal de kunne forstå hinanden? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan vender vi de unges blik mod det nordiske?

Læs mere på http://www.dansklf.dk/page.dsp?page=4970.

 

Nordisk Bogens Dag

Foreningen Norden afholder for 17. år i træk den nordiske Bogens Dag hvor man kan opleve forfattere som Jan Gulliou, Einar Gundmundsson, Hanne Ørstavik, Philip Teir og Christina Hesselholdt. 


Arrangementet afholdes for første gang i Danmark og finder sted søndag d. 13. november 2011 på Kulturværftet i Helsingør.

 

Yderligere informationer om arrangementet kan findes her.

 

Synlig politik - osynligt språk. Internationaliseringens påverkan på det högskolepolitiska språklandskapet – nationell politik och lokal praktik

Konferencen afholdes i på Hanaholmen (Finland) fra 3.-4. november 2011. I


den foreløbige invitation hedder det bl.a. at "Syftet med konferensen är att föra samman nordiska forskare, universitetsadministration och tjänstemän till ett gemensamt samtal och dialog om den språkpolitiska situationen på lärosätena i Norden, och behovet av eventuella åtgärder". 

 

Læs invitation og program."Milepæl i nordisk fremtidsforskning på sprog- og kulturområdet"

Forskerseminaret arrangeres af Vigdís Finnbogadóttir Instituttet i anledning af Islands Universitets 100-års-jubilæum. 

 

Seminaret holdes 27. og 28. oktober på Islands Universitet, Reykjavik.

 

Hovedforelæser er professor Jørn Lund, fhv. direktør for Det Danske Sprog og Litteraturselskab. Blandt de øvrige forelæsere er professor Anne Holmen, professor Lars Borin og professor Brit Mæhlum. 

 

Læs mere om seminaret på http://www.vigdis.hi.is/nordisk_forskerseminar

 

Tilmeld dig seminaret ved at skrive en mail til hrefnai@hi.is

 


Minikurser om sprogundervisning og støtte til klasseudveksling

Som et initiativ under Nordisk Sprogkampagne arrangeres en række minikurser om sprogundervisning og støtte til klasseudveksling i Norden. Kurserne er støttet af Nordisk Kulturfond. 


Se en oversigt over tid og sted for minikurserne


Kontakt det nærmeste nordiske informationskontor eller Bodil Aurstad, NOSK for nærmere information.


Konference for læreruddannere 

Konferencen afholdes fra d. 7.11-9.11 2011 i København. 


Konferencen henvender sig til læreruddannere og andre med interesse i modersmålsfaget i læreruddannelsen.

Omfattende reformer og forandringer i skolesystemet har betydet ændringer i modersmålets status og indhold. Konferencen har fokus på hvad der diskuteres og rører sig i modersmålsfaget i læreruddannelsen i Norden og byder på bidrag fra forskere og undervisere fra forskellige institutionelle sammenhænge.

Læs mere på http://www.dansklf.dk/page.dsp?page=4967.

 

 

Skandinaviska språk i grundskolan – workshop om grannspråksundervisning


Skolverket (Sverige) afholder i løbet af oktober 2011 en workshopserie om undervisning i skandinaviske sprog i Stockholm, Malmö, Göteborg og Haparanda.

 

Workshopperne henvender sig til lærere i hele Norden. Skolverket lancerer i forbindelse med workshopperne undervisningsmaterialer (svarende til 30-40 lektioner) om hvordan man kan arbejde med dansk og norsk i skolen. Læs mere om workshopperne her.

 

 

Nordisk modersmålsdidaktisk forskningskonference

Den tredje nordiske modersmålsdidaktiske konference (NNMF) afholdes i Tønsberg, Norge d. 2.- 4. november 2011. Der vil løbende blive lagt flere informationer ud på konferencens hjemmeside – som indtil videre er under etablering. 

 

Læs invitationen til konferencen her.

 

Tør du? Du forstår mere end du tror - hvis du tør

Nordisk Ministerråd har siden efteråret 2010 gennemført en nordisk sprogkampagne. Vi står nu med ny inspiration til det videre arbejde med at udbrede kendskabet til dansk, norsk og svensk blandt børn og unge. Det danner rammen for den nordiske sprogkonference 2011 der finder sted d. 11. oktober 2011 i København på Nordatlantens Brygge. 

 

Læs invitationen til konferencen og se materialer fra konferencen.

 

Nordisk klarsprogskonference 

Temaet for klarsprogskonferencen i Reykjavik er juridisk sprog. Konferencen finder sted fra d. 11.-12. oktober 2011.

 

Læs mere om konferencen på http://www.arnastofnun.is/page/klarsprog.

 

Kunst og didaktik - samtidskunsten i bildet og klasserommet 

Kurset finder sted fra 23.-26. september 2011 på Voksenåsen, Oslo.

 

Kurset har som formål å presentere deltakerne for sentrale problemstillinger innen arbeidet med kunst og bilder i skolen. Kurset henvender sig til undervisere i kunst og litteratur.

 

Læs mere på http://www.dansklf.dk/page.dsp?page=4964.

 

Nordisk netværksmøde og sprogmøde, Ilulissat, Grønland, august 2011

Den 23.-24. august afholder netværket sit årlige sprogmøde. Temaet er modersmål, andetsprog, nabosprog og fremmedsprog. Mødet er åbent for alle. Læs programmet her.

 

Den 25. august afholder Netværket for Sprognævnene i Norden sit årlige netværksmøde. Mødet er forbeholdt medlemmer af netværket.

 

”Mindst fire sprog til alle: fremtidens sprogpolitiske udfordringer”

Den 22.-24. august 2011 afholdes en konference om flersprogethed i Norden i Nordens Hus, Tórshavn, Færøerne. Konferenceprogrammet ligger på http://www.socdev.fo/pages/malpolitikk_dk/program.php, og du kan tilmelde dig på http://www.socdev.fo/pages/malpolitikk_dk/tilmelding.php.

 

Læs mere om konferencen på http://www.socdev.fo/pages/malpolitikk_dk.php.

 

Konferencen er støttet af Nordisk Ministerråd, Nordisk Kulturfond og ‘Letterstedska föreningen’.

 

Kundskabskonferencen 2011: Kundskabstriangelen

Kundskabskonferencen 2011 afholdes d. 22.–24. august i Åbo, Finland. Konferensens fokus er sammenhængen mellem uddannelse, innovation og forskning for at give gode forudsætninger for vækst. Konferencens formål er at udveksle viden om indsatser for at opnå en velfungerende kundskabstriangel i de nordiske lande. Konferencen er for alle arbejdsgrupper og komiteer i det nordiske samarbejde knyttet til uddannelses- og forskningsministrene. Læs programmet her.

 

Tilmelding via www.webropol.com/P.aspx?id=547987&cid=14781723


Nordisk sommerkursus i Finland: Genusperspektiv på ett vidgat textbegrepp

Kurset finder sted fra 29.7-2.8 2011 på Hanaholmen i Esbo nær Helsingfors. Kurset henvender sig til nordiska lärare som undervisar modersmål eller ett nordiskt språk som andraspråk eller som främmande språk.

 

Målet med kursen är att belysa genusfrågor ur olika infallsvinklar. Med hjälp av föreläsningar och diskussioner vill vi sätta fokus på hur genusbegreppet tangeras i nordisk litteratur och medier och även fokusera på skillnader och likheter inom Norden.

 

Læs mere på http://www.dansklf.dk/page.dsp?page=4929.

 

Skriftpraktiker hos barn och unga

Välkomna till det första nordiska symposiet och efterföljande forskarkurs vid Åbo Akademi i Vasa, Finland, den 24. – 27. maj 2011. Symposiet välkomnar presentationer som belyser skriftpraktiker (literacy practices) hos barn och unga. Perspektivet är brett både vad gäller synen på skrift och på den skriftkultur som omger barn och unga i och utanför skolan.

 

Læs mere på http://skriftpraktiker.org/

  

Konference om leksikografi i Norden

Den 24.-27. maj 2011 afholdes en konference om leksikografi i Norden i Lund, Sverige. Læs mere om programmet, indkvarteringsmuligheder og tidsfrister for tilmelding her.

 

Vi lär oss tillsammans! – en konferens om mobilitet, nordiska språk och Nordplus-programmet

D. 24.05.2011 arrangerer Finland et seminar om mobilitet, nordiske sprog, udannelsessamarbejde og Nordplus. Se programmet og få oplysninger om tilmelding, og læs pressemeddelelsen om konferencen.  

 

Workshop on visibility and availability of LT resources

Workshoppen afholdes d. 11.05.2011 i Riga, Letland. Se programmet, og læs mere om workshoppen.  

 

Nordiske døves ungdomsseminar

Seminariet afholdes d. 8.–10. april 2011 i København, Danmark.

Årets tema er nordens tegnsprog, og programmet byder på oplæg om nordisk tegnsprogshistorie og om vigtigheden af et stærkt nordisk fællesskab. Læs programmet her.

 

Seminar om nordisk sprogfællesskab

Seminariet afholdes d. 7. april kl. 14.00-17.00 i Norden Hus, Reykjavik. Tilmelding skal ske til reykjavik.invit@foreign.ministry.se eller på telefon 520 1238. senest d. 4. april. Seminariet arrangeres af Sveriges, Danmarks, Finlands og Norges ambassader i Island samt Vigdis Finnbogadóttir Institutet, Svensk-Isländska Samarbetsfonden og Dansk-Islandsk Samarbejdsudvalg. Læs programmet her.

 

Sprogpilotkursus på Hanaholmen, Finland 11.-15. marts, 2011

Kurset henvender sig til lærere der vil uddanne sig til sprogpiloter og på den måde gøre undervisningen i det nordiske stof tidssvarende og spændende for eleverne i grundskolen i Norden. Læs mere om kurset og tilmeld dig på http://www.sprogpiloter.dk/kursus%205_hanaholmen.htm. Læs mere om sprogpiloterne på http://www.sprogpiloter.dk/.

 

Klar, men aldri ferdig - klarsprogskonference i Oslo 2011

Konferencen tager udgangspunkt i det norske projekt ”Klart språk i staten” der blev lanceret i marts 2009. Konferencen d. 10. marts handler bl.a. om sproget i love og juridiske tekster. Målgruppen for konferencen er ledere og kommunikationsmedarbejdere i den offentlige forvaltning, fagfolk med interesse for emnet og alle som er engageret i klarsprogsarbejde. Se program og oplysninger om tilmelding.

 

Konferanse febrauar 2011: Public service ved en skillevei - kulturpolitiske utfordringer og utviklingslinjer

Konferanse på Schæffergården, København den 10.-11. februar 2011. Konferansen er den siste av i alt 5 nordiske møter under overskriften: Public Service som kulturbärare i Norden, og belyser en rekke kultur- og mediepolitiske spørsmål. 
 
Se nærmere om den nordiske konferanserekken på: http://www.hanaholmen.fi/sv/public-service.
Handlinger tilknyttet webside
Mine værktøjer